องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
(Japan National Tourism Organization)
หน่วยงานที่ทำหน้าที่รณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเอกสาร แผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ที่ตั้ง: ชั้น10 เสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(รถไฟฟ้าใต้ดิน จากสถานีสุขุมวิท ทางออก 1 เดิน 5 นาที
รถไฟฟ้า BTS จากสถานีอโศก ทางออก 3 เดิน 8 นาที)
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 17.00 น.
                  เวลา 09.00 - 12.00 น. ให้บริการข้อมูลทางเคาน์เตอร์โดยเจ้าหน้าที่
                  เวลา 09.00 - 17.00 น. รับเอกสารการท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยตัวเอง (12.00 - 17.00 น.ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ)
โทรศัพท์: 02-261-3525-6
โทรสาร: 02-261-3529
อีเมล์: info@japantourist.org

Location: 10th Floor Serm-Mit Tower 159 Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok 10110
                (By MRT - 5 minute walk from Sukhumvit station exit no. 1
                By BTS – 8 minute walk from Asoke station exit no. 3)
Office Hours: Mon-Fri 9.00-17.00
Tel: 02-261-3525-6
Fax: 02-261-3529
Email: info@japantourist.org
   
  Copyright 2006-2010 © Japan National Tourism Organization